Jesteśmy bardzo zadowoleni, że już po raz drugi dzięki współpracy z Compass Wydawnictwo Turystyczne będziecie mogli korzystać z profesjonalnych map , które zostaną nam udostępnione! 

Poniżej kilka słów o samym wydawnictwie. To powinno dać Wam gwarancję, że będą to materiały najwyższej jakości! 

 Compass to nowoczesne wydawnictwo kartograficzne z ponad 15-letnią tradycją w opracowywaniu i wydawaniu map turystycznych. Przy tworzeniu map dba o bogatą i staranną treść kartograficzną oraz o wyczerpujące informacje turystyczno-krajoznawcze. Ważnym elementem w procesie powstawania wydawnictw jest weryfikacja w terenie, dzięki której powstaje produkt aktualny i sprawdzony.  www.compass.krakow.pl/