📣UWAGA – dziś OSTATNI DZIEŃ zapisów on line📣
Jeśli ktoś jeszcze się waha to jest to OSTATNI MOMENT żeby dołączyć do tego wyjątkowego wydarzenia i już 6 kwietnia wspierać z nami dzieciaki! 

Przypominamy o kilku ważnych informacjach!

 Nie będzie możliwości zapisania się na zawody po tym terminie, a także w biurze zawodów w dniu imprezy
 Opłatę startową będzie można uiścić wyłącznie w formie płatności gotówką w dniu zawodów w biurze zawodów
 Organizator ustala stałą kwotę opłaty startowej dla każdej kategorii: 40zł
 W przypadku osób startujących w kategorii Zespoły oraz Hobby opłata wynosi 40zł za pierwszą osobę + 20zł za każdą kolejną

 W skład startujących uczestników kategorii Zespoły mogą wchodzić max. 2 os. dorosłe (nie jest wymagane pokrewieństwo) + 3 dzieci oraz 4 psy, z zastrzeżeniem, że na jedną osobę dorosłą przypadają maksymalnie 2 psy;

 W skład startujących uczestników kategorii Hobby mogą wchodzić jedynie rodziny z dziećmi, gdzie max. wiek przynajmniej jednego dziecka to 10 lat. Ponadto jedynie w kat. Hobby dopuszcza się start psów w wieku minimum 10 miesięcy. Dopuszczenie do startu takiego psa możliwe jest po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do pokonania określonego dystansu. Organizator respektował będzie jedynie zaświadczenia wydane na wzorze, który udostępni zawodnikom. Autentyczność wszystkich wystawionych zaświadczeń organizator będzie weryfikował u lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie. W przypadku psów starszych niż 10 lat stosuje się regulacje takie jak w pozostałych kategoriach.
* Wzór zaświadczenia udostępniony jest na wydarzeniu!

 W skład startujących uczestników kategorii Hobby mogą wchodzić maksymalnie 2 osoby + 3 dzieci oraz 4 psy, z zastrzeżeniem, że na jedną osobę dorosłą przypadają maksymalnie 2 psy.

 Zgłoszenie się na Czwarty Niebieski Dogtrekking jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu: https://tinyurl.com/regulamin-niebieskidt

Do zobaczenia za 2 tygodnie!