📣 3, 2, 1… START! Zaczynamy zapisy! 📣

Zgłoszenie się na Piąty Niebieski Dogtrekking jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu: https://tiny.pl/t6sqp

Przypominamy kilka PODSTAWOWYCH INFORMACJI! 

 zapisy prowadzone będą jedynie poprzez formularz internetowy do dnia 22.03.2020 (niedziela) włącznie;
 nie będzie możliwości zapisania się na zawody po tym terminie, a także w biurze zawodów w dniu imprezy;

 opłatę startową będzie można uiścić wyłącznie w formie płatności gotówką w dniu zawodów w biurze zawodów;
 Organizator ustala stałą kwotę opłaty startowej dla każdej kategorii – 40 zł;
 w przypadku osób startujących w kategorii Zespoły oraz Hobby opłata wynosi 40 zł za pierwszą osobę + 20 zł za każdą kolejną;

 w skład startujących uczestników kategorii Zespoły mogą wchodzić maksymalnie 2 os. dorosłe (nie jest wymagane pokrewieństwo) + 3 dzieci oraz 4 psy, z zastrzeżeniem, że na jedną osobę dorosłą przypadają maksymalnie 2 psy;

 w skład startujących uczestników kategorii Hobby mogą wchodzić jedynie rodziny z dziećmi, gdzie max. wiek przynajmniej jednego dziecka to 10 lat. Ponadto jedynie w kat. Hobby dopuszcza się start psów w wieku minimum 10 miesięcy. Dopuszczenie do startu takiego psa możliwe jest po
okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do pokonania określonego
dystansu. Organizator respektował będzie jedynie zaświadczenia wydane na wzorze, który udostępni
zawodnikom. Autentyczność wszystkich wystawionych zaświadczeń organizator będzie weryfikował u
lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie. W przypadku psów starszych niż 10 lat stosuje się
regulacje takie jak w pozostałych kategoriach.
* Wzór zaświadczenia udostępnimy na wydarzeniu!

 w skład startujących uczestników kategorii Hobby mogą wchodzić maksymalnie 2 osoby + 3 dzieci
oraz 4 psy, z zastrzeżeniem, że na jedną osobę dorosłą przypadają maksymalnie 2 psy.