O klubie WDT

Członkowie

Regulamin

Opłaty

Zawody

Treningi

Psy

Sprzęt

Sekcja zaprzęgowa działająca w naszym stowarzyszeniu oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 27.09.2017 poprzez dołączenie do Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów. Nasze starty w zawodach zaprzęgowych rozpoczęły się natomiast w roku 2016. Nasi zawodnicy mają za sobą starty m.in. w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Świata. Staramy się regularnie odbywać treningi zaprzęgowe na urozmaiconych trasach w okolicach Krakowa. Organizujemy także otwarte treningi dla osób które dopiero chciałyby zacząć uprawiać ten sport. Służymy radą i pomocą, użyczamy sprzęt do treningów, pomagamy osobom niedoświadczonym wdrożyć się w ten sport, tak aby ewentualne pierwsze niepowodzenia nie spowodowały zniechęcenia do tej aktywności.

Osoby chcące dołączyć do grona członków naszego klubu, powinny wypełnić deklarację członkowską, która pozwoli dołączyć do stowarzyszenia, zaznaczając w niej chęć wstąpienia do sekcji zaprzęgowej.

Członkowie sekcji zaprzęgowej (posiadający licencję PZSPZ)

 

Przemysław Sakwiński – kierownik sekcji zaprzęgowej, licencja MZ, BJ

Monika Dobrowolska – licencja CC

Rafał Dobrowolski – licencja BJ, MZ

 

Członkowie sekcji zaprzęgowej (nieposiadający licencji PZSPZ)

 

1. Jan Gondek

2. Ewa Oremus

3. Przemysław Radwański

4. Natalia Kuczma

5. Monika Kowalska

6. Katarzyna Dębicka

7. Katarzyna Leboda

Regulamin Sekcji Zaprzęgowej działającej w Stowarzyszeniu Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team” posiada osobowość prawną i działa w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz statut stowarzyszenia, który jest dokumentem nadrzędnym.
2. Stowarzyszenie Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team” prowadzi Sekcję Zaprzęgową zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Klubem”.
3. Siedziba Klubu mieści się w Krakowie.
4. Zgodnie z Rodział I, pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia, decyzją Walnego Zebrania Członków, Klub należy do Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

5. Celami Klubu są:
– propagowanie sportu psich zaprzęgów
– upowszechnianie właściwej opieki nad zwierzętami
– promowanie rywalizacji sportowej w duchu fair play
6. Klub swe cele realizuje poprzez:
– starty członków Klubu w zawodach sportu psich zaprzęgów
– treningi, spotkania, pokazy, prelekcje
– organizowanie zawodów sportu psich zaprzęgów
– prowadzenie szkoleń oraz obozów treningowych
– edukację młodzieży w zakresie sportów zaprzęgowych

 

Rozdział III
Członkostwo

7. Członkiem Klubu zostać może każda osoba, która wstąpi w szeregi członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia. Szczegóły reguluje Statut Stowarzyszenia, Rozdział III.
8. Akces do Klubu następuje poprzez wypełnienie oraz przesłanie deklaracji członkowskiej, która dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia, z zaznaczeniem w niej chęci wstąpienia do sekcji zaprzęgowej.
9. Wybór rodzaju członkostwa w Stowarzyszeniu nie ma wpływu na pozycję w Klubie, a wszelkie prawa i obowiązki wynikające z rodzaju członkostwa w Stowarzyszeniu reguluje Statut Stowarzyszenia, Rozdział III.
10. Członek Klubu może na własne żądanie opuścić Klub. W takim przypadku sam decyduje o swojej dalszej przynależności do Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV
Władze Klubu

11. Władze Klubu nie są tożsame z władzami Stowarzyszenia.
12. Władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na okres 3 lat.
13. Władzami nadrzędnymi są Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia oraz Zarząd Stowarzyszenia (Rozdział IV Statutu Stowarzyszenia)
14. Na władze Klubu składają się:
– kierownik Klubu
– zastępca kierownika Klubu

 

Rozdział V
Opłaty

15. Opłaty wynikają jedynie z przynależności do Stowarzyszenia. Przynależność do Klubu nie pociąga za sobą dodatkowych opłat.
16. Opłaty za przynależność do Stowarzyszenia są zgodne z ustaleniami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i w roku 2018 wynoszą odpowiednio:
– członek zwyczajny stowarzyszenia 120 zł/rok
– członek wspierający stowarzyszenia 60 zł/rok
17. Indywidualne opłaty członkowskie wynikające np. z przynależności do PZSPZ, tj. licencja zawodnicza, opłacane są przez zawodnika we własnym zakresie.
18. Roczną opłatę klubową, wynikającą z przynależności do PZSPZ zobowiązane jest uregulować Stowarzyszenie.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

19. W sprawach nieuregulowanych poprzez niniejszy Regulamin zastosowanie mają przepisy Statutu Stowarzyszenia.

Osoby chcące dołączyć do sekcji zaprzęgowej WDT zobligowane są jednocześnie do wstąpienia w poczet członków zwyczajnych bądź wspierających stowarzyszenia.
W formularzu zgłoszeniowym do stowarzyszenia należy zaznaczyć opcję dołączenia do sekcji zaprzęgowej. Opłaty są takie same, tj.

 

Członek zwyczajny – 120 zł/rok

Członek wspierający – 60 zł/rok

Kalendarz zawodów

 

LUBIESZÓW BIERAWA
Mistrzostwa Swiata ICF canicross bikejoring scooter
05.10.2018 – 07.10.2018

 

 

NYBRO SZWECJA
Mistrzostwa Europy IFSS Dryland
24.10.2018 – 28.10.2018

 

 

RUDY RACIBORSKIE
Szczekowyje w Buku Puchar Polski Dryland
03.11.2018 – 04.11.2018

 

 

SAMORIN SŁOWACJA
Mistrzostwa Swiata WSA Dryland
17.11.2018 – 18.11.2018

 

 

SZAMOTUŁY/KOŹLE
Mistrzostwa Polski Dryland
24.11.2018 – 25.11.2018

Treningi sekcji zaprzęgowej odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Ich częstotliwość zależna jest również od pory roku i temperatury. Trenujemy w lasach w okolicach Krakowa na zróżnicowanym terenie, od płaskich tras, po kręte, mające wiele wzniesień i ostrych zjazdów leśne dukty. Trasy te mają długości od 2 do 4,5 km.

Nasze psy, które uczestniczą w treningach oraz zawodach psich zaprzęgów to:

 

Hakim – Siberian Husky

Bragi – Siberian Husky

Red Ina Shunkaha – Siberian Husky

Colt – Siberian Husky

Sprzęt na jakim trenujemy oraz startujemy w zawodach to:

 

Hulajnoga

Rower Kross Level B4

Pas do canicrossu Rowerland