Już 6 kwietnia nie zabraknie również Stowarzyszenie Kontakt w Zabrzu To stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie działając przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu.

Ich celem jest stwarzanie warunków do aktywności w formie rehabilitacji społecznej osób z upośledzeniem umysłowym oraz wspieranie rodzin w sprostaniu sytuacjom ciągłej opieki nad dzieckiem upośledzonym umysłowo.